Copyright

Protected by Copyscape

 

Copyright for tekster

Alle tekster på Shoppsi.no er skrevet for eller av Shoppsi.no
og er beskyttet av copyright får ikke kopieres eller brukes uten tillatelse.

 

Bilder og illustrasjoner.

Bilder, illustrasjoner, ikoner, annonser og annet grafisk materiale
er beskyttet av copyright og får ikke kopieres eller «lånes» uten tillatelse.

 

Logotyper, varemerker og annonser

Alle logotyper, varemerker og annonser som forekommer
på Shoppsi.no tilhører sine respektive eiere.

 

Copyright og opphavsrett

Alt innhold og design på Shoppsi.no er beskyttet i henhold til Norsk lov om opphavsrett.
Hvis du finner noen eller noe som krenker våre immaterielle rettigheter
ber vi deg vennligst kontakte oss og melde fra om dette.

 

Åndsverkloven

Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven)

 

Politiet

Politi.no – Kripos Datakriminalitet

 

Bildetyveri

Bildetyveri.no – Omhandler krenkelse av opphavsrett for grafikk og fotografier.

 

Advarsel!

Vi søker fortløpende og automatisk for å finne innhold som er stjålet.
All ulovlig kopiering og bruk av innhold, tekster, bilder og grafisk materiale fra Shoppsi.no som er beskyttet av copyright eller åndsverksloven
uten skriftlig tillatelse vil medføre erstatningsansvar og kan også straffes med bøter eller fengsel.