Copyright

Protected by Copyscape
Tekster
Alle tekster på Shoppsi.no er skrevet for eller av Shoppsi.no.
og får ikke kopieres eller brukes uten tillatelse.

Bilder og illustrasjoner.
Ingen bilder, illustrasjoner, ikoner, annonser eller annet grafiskt materiale
får ikke kopieres eller «lånes» uten tillatelse.

Logoyper, varemerker og annonser
Alle logotyper, varemerker og annonser som forekommer
på Shoppsi.no tilhører sine respektive eiere.

Opphavsrett
Alt innhold og design på Shoppsi.no er beskyttet i henhold til Norsk lov om opphavsrett.
Hvis du finner noen eller noe som krenker våre immaterielle rettigheter
ber vi deg vennligst kontakte oss og melde fra om dette.

Åndsverkloven

Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven)

Politiet

Politi.no – Kripos Datakriminalitet

Advarsel!
Vi bruker bland annet Copyscape for å søke etter innehold som er stjålet.
All ulovlig kopiering og bruk av innehold, tekster, bilder og grafiskt materiale fra Shoppsi.no
uten skriftlig tillatelse vil medføre erstatningsansvar og kan også straffes med bøter eller fengsel.