Bannervilkar

Vilkår for annonsering med bannerannonser på Shoppsi.no

Annonsering
Annonsering må bestilles senest 7 virkedager før kampanjestart.

Annonsematerial:

– Kun annonser i formatene Jpg, Png eller Gif-bilder er tillatt.

– Størrelsen på annonsen skal være 300×250 PX. Maks 80 KB

– Alle annonser må sendes inn via mail senest 5 virkedager før annonseringen skal starte.

– Shoppsi.no tar ikke ansvar for innsendt annonsemateriale.

Linker
Ved bestilling av annonsering så oppgir du linken til startsiden
på den nettbutikk eller hjemmesiden som skal markedsføres.

Følgende type annonser blir ikke godkjent:

Markedsføring av syntetiske stoffer/Smartdrugs eller produkter relaterte til dop.

Markedsføring og salg av produkter eller tjenester i nettverks og/eller pyramidestruktur.

Betalingsvilkår

Fakturering
Vi fakturerer våre annonsører med 15 dagar netto når annonseringen starter.
Av hensyn til miljøet så sender vi faktura via e-post til den mailadressen som oppgis ved bestilling.

Angitte priser er eks mva.

Shoppsi.no forbeholder seg retten til å:

– Stoppe annonsekampanjer som ikke blir betalt i tide.

– Kreve forskuddsbetaling.

Andre betingelser

Rettelser, utsettelser og avbestillinger må skje skriftlig og senest 5 virkedager før kampanjestart

Shoppsi.no har rett til å endre disse vilkår uten videre varsel.

Shoppsi`s erstatningsansvar for manglende oppfyllelse av denne avtale er begrenset til annonsens pris.

Shoppsi.no forbeholder seg retten til å nekte annonsører og annonser som:

– Bryter mot Norske lover, markedsføringsloven eller våre annonsevilkår.

– Etter vår vurdering kan virke villedende eller som kan bli oppfattet som støtende.

– Ikke har godt innhold eller er av god grafisk kvalitet.

Bestilling
Vil du bestille annonsering? Klikk her…