Bannervilkar

Vilkår og betingelser for annonsering med bannerannonser på Shoppsi.no

Annonsering:
Annonseringen må bestilles senest 7 virkedager før ønsket start av annonsering.
Rettelser, utsettelser og avbestillinger må skje skriftlig og senest 5 virkedager før kampanjestart

Annonsemateriale:

– Kun bannerannonser i formatene Jpg, Png eller Gif-bilder er tillatt.

– Alle annonser må sendes inn via mail senest 5 virkedager før annonseringen skal starte.

– Shoppsi Netthandel AS ansvarer ikke for innsendt annonsemateriale.

Bestilling
Vil du bestille annonsering? Klikk her…

Fakturering
Vi fakturerer våre annonsører med 15 dagar netto når annonseringen starter.
Av hensyn til miljøet så sender vi faktura på Epost til den mailadressen som oppgis ved bestilling.

Betaling
Betalingsbetingelse er 15 dager netto.
Shoppsi Netthandel AS forbeholder seg retten til å stoppe annonsering som ikke blir betalt.

Andre betingelser

Shoppsi Netthandel AS forbeholder seg retten til å:
– Nekte annonsører som bryter mot Norske lover, markedsføringsloven eller våre standarder og annonsevilkår.
– Ikke godkjenne annonser som kan virke villedende, uetiske, dårlige eller som kan bli oppfattet som støtende.
– Forandre på vilkår og rettningslinjer for annonsering uten videre varsel.

Force majure
Shoppsi Netthandel AS er ikke ansvarlige for skade eller forsinkelse som skjer grunnet lovbrudd,
statlig inngrep, mobilisering, krigshendelser, naturkatastrofer, beslag, valutarestriksjoner,
systemfeil, feil eller innskrenkninger i leveranser fra underleverandører, streik, lockout, boikott,
blokader eller andre uventede omstendigheter som fører til at Shoppsi Netthandel AS ikke kan levere som avtalt.

Shoppsi Netthandel AS erstatningsansvar for manglende oppfyllelse av avtaler er begrenset til annonsens pris.
Enhver tvist i forbindelse med herværende avtale skal løses etter norsk rett og med Gjøvik Tingsrett som verneting.

Bestilling
Vil du bestille annonsering? Klikk her…