Bannervilkar

Vilkår for annonsering med bannerannonser på Shoppsi.no

Annonsering
Annonsering må bestilles senest 7 virkedager før kampanjestart.

Annonsematerial:

– Kun annonser i formatene Jpg, Png eller Gif-bilder er tillatt.

– Størrelsen på annonsen skal være 300×250 PX. Maks 80 KB

– Alle annonser må sendes inn via mail senest 5 virkedager før annonseringen skal starte.

– Shoppsi.no ansvarer ikke for innsendt annonsemateriale.

Linker
Ved bestilling av annonsering så oppgir du linken til startsiden
på den nettbutikk eller hjemmesiden som skal markedsføres.

Følgende type annonser blir ikke godkjent:

Markedsføring av syntetiske stoffer/Smartdrugs eller produkter relaterte til dop.

Markedsføring og salg av produkter eller tjenester i nettverks og/eller pyramidestruktur.

Betalingsvilkår

Fakturering
Vi fakturerer våre annonsører med 15 dagar netto når annonseringen starter.
Av hensyn til miljøet så sender vi faktura via e-post til den mailadressen som oppgis ved bestilling.

Angitte priser er eks mva.

Shoppsi forbeholder seg retten til å:

– Stoppe annonsekampanjer som ikke blir betalt i tide.

– Kreve forskuddsbetaling.

Andre betingelser

Rettelser, utsettelser og avbestillinger må skje skriftlig og senest 5 virkedager før kampanjestart

Shoppsi.no har rett til å endre disse vilkår uten videre varsel.

Shoppsi`s erstatningsansvar for manglende oppfyllelse av denne avtale er begrenset til annonsens pris.

Shoppsi forbeholder seg retten til å nekte annonsører og annonser som:

– Bryter mot Norske lover, markedsføringsloven eller våre annonsevilkår.

– Etter vår vurdering kan virke villedende eller som kan bli oppfattet som støtende.

– Ikke har godt innehold eller er av god grafisk kvalitet.

Bestilling
Vil du bestille annonsering? Klikk her…